Polityka prywatności Fairview Indoor Media B.V.

Easyscreen jest produktem Fairview Indoor Media B.V. Fairview Polska Sp. z o.o. jest spółką cór

Wprowadzenie

Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Fairview Indoor Media B.V. Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki firma Fairview Indoor Media B.V traktuje Państwa dane osobowe i określa zasady przyjęte przez firmę odnośnie zarządzania danymi osobowymi. Zapisano w nim wszystko na temat sposobów ich gromadzenia i przetwarzania. Wskazano także, gdzie i w jakim celu dane te są przechowywane. Wymienia się również wszystkie prawa klienta do swoich danych osobowych oraz sposoby korzystania z tych praw. Polityka prywatności ulega niekiedy zmianom, między innymi na skutek zmian legislacyjnych. Wskazane jest więc okresowe zapoznawanie się z ewentualnymi korektami. W razie pytań dotyczących szczegółów przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Fairview Indoor Media B.V.

Cel przechowywania danych

Firma Fairview Indoor Media B.V. gromadzidane osobowe w kilku różnych celach, wymienionych poniżej.

1. Przesyłanie newsletterów

Fairview Indoor Media B.V. ozsyła newslettery przez email. Są to publikacje reklamowe, które jednocześnie pełnią funkcję edukacyjną. Twoje imię, nazwisko i adres mailowy uzyskujemy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie firmy. Zgłoszenia możesz dokonać także ustnie lub na piśmie.

2. Kontakt

Fairview Indoor Media B.V. uzyskuje twoje dane w chwili, gdy dokonujesz zgłoszenia na firmowej stronie WWW. W formularzu podajesz jedynie te informacje, które są konieczne do przedstawienia ci oferty lub świadczenia usług, czyli: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy, numer telefonu i opis projektu.

3. Analiza Fairview Indoor Media B.V. gromadzi dane klientów w celu doskonalenia działania strony firmowej. Korzysta przy tym z narzędzi Google Analytics. Przechowywane dane są anonimowe, niepowiązane z twoimi danymi osobowymi. To takie informacje, jak długość pobytu na danej stronie albo spis często odwiedzanych witryn. Wszelkie twoje dane będą przetwarzane wyłącznie za twoim osobistym zezwoleniem, zgodnie z przyjętymi wcześniej uzgodnieniami, albo wtedy, gdy będzie to konieczne, by skontaktować Cię z potencjalnymi klientami i/lub kontrahentami.

Pośrednicy

W uzyskiwaniu i przetwarzaniu danych Fairview Indoor Media B.V. pośredniczą:

1. Hubspot

Newslettery rozsyłane są przez Hubspot. Gdy zgłaszasz chęć otrzymywania newslettera, twój adres mailowy i (ewentualnie) imię są automatycznie zapisywane na odnośnej liście w Hubspot.

2. MCCS

Hosting poczty elektronicznej Fairview Indoor Media B.V. prowadzi Hostnet. Jeśli kontaktujesz się z nami przez formularz zgłoszeniowy lub email, Twoje wiadomości są przechowywane na serwerach MCCS. Tam znajduje się też nasza strona WWW oraz jej kopia zapasowa, podobnie jak informacje, które zostawiasz na witrynie Notice Branded Media B.V.

Okres przechowywania

Twoje dane zostaną zachowane przez Fairview Indoor Media B.V., na czas nie dłuższy niż to konieczne dla prowadzonej przez nas działalności, o ile wydłużenie okresu przechowywania nie będzie wymuszone przez regulacje prawne.

1. Wysyłanie newsletterów Twój adres mailowy i (ewentualnie) imię są przechowywane przez Hubspot. Twoje dane zapisane zostają na czas nieokreślony, ale w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z linku u dołu dokumentu lub pisząc na adres info@fairviewcorp.com.

2. Kontakt

W chwili kontaktu mailowego z Fairview Indoor Media B.V. przesłane dane, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy i adres mailowy zostają zapisane na serwerze pocztowym.

3. Analytics

Dane gromadzone w celach analitycznych są anonimowe, niepowiązane z twoim imieniem, nazwiskiem, nazwą firmy i adresem mailowym. Google Analytics przechowuje dane przez 26 miesięcy.

Pliki cookies

Nasza witryna korzysta z cookies. To niewielkie pliki, przechowujące informacje, których dzięki temu nie musisz wprowadzać przy każdym wejściu na naszą stronę. Pozwalają rozpoznać cię też przy ponownej wizycie. Natomiast przy pierwszym wejściu na naszą witrynę pojawia się powiadomienie o tym, że korzystamy z cookies, wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich użycie

Portal

Portal Easyscreen zapewnia klientowi dostęp do platformy, która umożliwia zarządzanie programem narrowcastingowym. Korzysta przy tym z danych NAW, adresu rozliczeniowego, adresu IP i adresu mailowego. Informacje te przechowywane są do chwili zakończenia świadczenia usług.

Bezpieczeństwo

Nie sporządzamy materialnych kopii twoich danych osobowych. Są one przetwarzane tylko w wymienionych wyżej systemach oprogramowania. Dane osobowe, dostarczane przez Fairview Indoor Media B.V. i przetwarzane przez wymienione wyżej podmioty zewnętrzne, dostępne są jedynie przy zastosowaniu wspomnianego zabezpieczonego hasłem oprogramowania.

Zabezpieczonego hasłem oprogramowania.Dodatkowo, twoje dane na odwiedzanej stronie zabezpieczone są przez certyfikat SSL, co oznacza, że twoje połączenie z witryną Fairview Indoor Media B.V. Fairview Indoor Media B.V. jest prywatne. Działanie zabezpieczeń potwierdza ikona kłódki przed wierszem adresów URL.

Twoje prawa

1. Prawo dostępu

Masz prawo w każdej chwili zażądać dostępu do danych, zapisywanych i przechowywanych przez Fairview Indoor Media B.V. drogą mailową (privacy@notice.nl) lub telefonicznie. Fairview Indoor Media B.V. Wówczas twoje dane zostaną ci udostępnione.

2. Prawo sprostowania

Jeśli twoje dane zapisano błędnie lub uległy one zmianie, masz prawo żądać od Fairview Indoor Media B.V. ich sprostowania. Korekty danych można dokonać, korzystając z linku, widocznego u dołu newslettera, albo też pisząc na adres: info@fairviewcorp.com.

3. Prawo przenoszeniat

Jeśli zamierzasz zmienić dostawcę usług, w razie potrzeby masz prawo dokonać przeniesienia wszystkich swoich danych, zgromadzonych przez Fairview Indoor Media B.V. na serwery podmiotu zewnętrznego.

4. Prawo usunięcia

Jeśli nie chcesz, by twoje dane były nadal przechowywane przez Fairview Indoor Media B.V. masz prawo żądać ich usunięcia.

5. Prawo skargi

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uważasz, że Fairview Indoor Media B.V. postępuje z nimi nieprawidłowo.

6. Prawo wycofania (sprzeciwu)

Masz prawo zabronić Fairview Indoor Media B.V. dalszego korzystania z twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy wysłać na adres info@fairviewcorp.com kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem, przy czym numer i seria dokumentu, jak również numer PESEL mogą zostać zatarte. Zobowiązujemy się udzielić odpowiedzi w ciągu tygodnia.

Obowiązki

Fairview Indoor Media B.V. przetwarza dane osobowe w celach komercyjnych, w oparciu o przepisy prawa. Przykładowo, by proponować ci produkty lub usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nigdy nie sprzedaje danych klienta podmiotom zewnętrznym. Pozyskuje tylko te dane, które są konieczne dla dostarczania usług i produktów. Twój adres mailowy, na przykład, jest niezbędny przy wysyłaniu newslettera. Jeśli nie zapewnisz nam ten podstawowej informacji, Fairview Indoor Media B.V. nie będzie mogła świadczyć tej usługi. Jeśli potrzebne okaże się przekazanie danych, które podałeś Fairview Indoor Media B.V. jednemu z wymienionych podmiotów zewnętrznych (np. w celu świadczenia usług), zostanie to poprzedzone prośbą o zgodę.

Fairview Fairview Indoor Media B.V. zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji na wezwanie sądu, jak również w razie konieczności obrony prawnej lub czynności procesowych, dla obrony swoich praw, majątku i bezpieczeństwa firmy. Jednak nawet wówczas dokładamy wszelkich starań, by uszanować prywatność klienta. Masz pytania lub wątpliwości? Jeśli tak, skontaktuj się z nami, pisząc na poniższy adres.

info@fairviewcorp.com Willem Fenengastraat 21 1096 BL Amsterdam

Scroll to Top