Privacyverklaring van Notice Branded Media B.V.

Easyscreen is een product van Notice Branded Media.

Inleiding
Hier vind je de privacyverklaring van Notice Branded Media B.V.. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Notice Branded Media B.V. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Notice Branded Media B.V.

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Notice Branded Media B.V.. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Notice Branded Media B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Notice branded media B.V.. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Notice Branded Media B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics
De website van Notice Branded Media B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers
De gegevens die Notice Branded Media B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Hubspot
De nieuwsbrieven worden verzonden met Hubspot. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Hubspot.

02. MCCS
De e-mail van Notice Branded Media B.V. wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van MCCS. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij MCCS. Gegevens die jij achterlaat op de website van Notice Branded Media B.V. zijn op de servers van MCCS opgeslagen.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Notice Branded Media B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Hubspot. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@notice.nl.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Notice Branded Media B.V. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze site voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we je vragen voor een akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Portal
Met ons Easyscreen portal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf het beheer kan doen over je eigen narrowcasting programma's. Hiervoor hebben we de beschikking over NAW-gegevens, factuuradres, IP adres, e-mailadres. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Notice Branded Media B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Notice Branded Media B.V. prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Notice Branded Media B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail (privacy@notice.nl) te sturen of telefonisch contact op te nemen met Notice Branded Media B.V.. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Notice Branded Media B.V. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Notice Branded Media B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Notice Branded Media B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Notice Branded Media B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Notice Branded Media B.V. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Notice Branded Media B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@notice.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten
Notice Branded Media B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Notice Branded Media B.V. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Notice Branded Media B.V. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Notice Branded Media B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Notice Branded Media B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Notice Branded Media B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Notice Branded Media B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@notice.nl
Willem Fenengastraat 21
1096 BL Amsterdam