FAQ


Odpowiedzi na wszelkie pytaniao narrowcasting

Oprogramowanie


Czy w Easyscreen mogę zrobić klipsamodzielnie?

Tak, Easyscreen daje do dyspozycji szablony,do których łatwo dodać tekst, obrazy i wideoi tak powstaje profesjonalny klip wizyjny.

Czy w Easyscreen mogę wykorzystać swojezdjęcia?

Tak, podobnie jak inne grafiki. Wystarczyprzesłać je z komputera i zapisać w swojejosobistej bibliotece Easyscreen. Przesyłaćmożna pliki graficzne o wielkości do 20 MBw formatach: JPG i PNG.

Czy w Easyscreen mogę wykorzystać swojefilmiki?

Tak, to możliwe. Wystarczy przesłać jez komputera i zapisać w swojej osobistejbibliotece Easyscreen. Przesyłać można plikiwideo o wielkości do 20 MB w formatachMPEG2, MP3 i AVI. Oczywiście, na playliściemoże być kilka filmików.

Jestem franczyzobiorcą; jak uzyskaćgotowe materiały wideo firmy franczyzowej?

W osobistej bibliotece Easyscreen znajdzieszodrębny dział dla swojej franczyzy. Klipyprzygotowane przez twoją firmę wyświetlą sięw tym dziale.

Chcę też wyświetlać w swojej TV aktualnewiadomości; jak to działa?

Każdy subskrybent Easyscreen ma dostęp doszerokiego wyboru pakietów wiadomości.W naszym sklepie online można zamówićwybrany pakiet. Trzeba tylko wybrać, ile razydziennie mają być prezentowane wiadomości.Ich późniejsza aktualizacja dokonuje się w pełniautomatycznie.

Czy media player wykrywa nowo utworzonemateriały?

Media player co noc łączy się automatyczniez serwerem Easyscreen. Jeśli wstawisz nowyklip lub playlistę, zostaną one skopiowane nawewnętrzy dysk playera. Co oczywiste, niewymaga to żadnych zabiegów z twojej strony.

Chcę pokazać na ekranie moje konto naTwitterze; czy to możliwe?

Tak, to możliwe. Easyscreen udostępnia opcjędodania konta na Twitterze do szablonu, którywyświetla na ekranie twoje ostatnie tweetyw ramach nadawanego programu.

Czy moje klipy, grafiki i filmiki pozostająw Easyscreen?

Tak, wszystko, co prześlesz lub stworzysz, jestprzechowywane w twojej osobistej biblioteceEasyscreen. Jej maksymalny rozmiar to 5 GB –więcej niż dosyć!

 

Chcę odtworzyć kilka klipów z rzędu; czy tomożliwe?

Tak, wystarczy stworzyć program emisji(playlistę), czyli po prostu ustawić klipyw wybranej kolejności. Można ją późniejdowolnie zmieniać, a także usuwać klipyi dodawać nowe. 

Czy mogę określić czas odtworzenia klipu?

Tak, każdy klip odtworzy się według planu.Easyscreen umożliwia opracowanie kampanii i akcji reklamowych, które są zawsze aktualnei nieograniczone czasowo.

Chcę też wyświetlać w swojej TV rozrywkę;jak to działa?

Każdy subskrybent Easyscreen ma dostęp doszerokiego wyboru pakietów rozrywkowych.W naszym sklepie online można zamówićwybrany pakiet. Trzeba jeszcze tylko wybrać,ile razy dziennie prezentowany ma być danypakiet. Jego późniejsza aktualizacja dokonujesię co miesiąc w pełni automatycznie.

Czy w Easyscreen są grafiki, które mogęwykorzystać?

Każdy subskrybent Easyscreen ma dostęp dobazy danych z obrazami, które możewykorzystać, by nadać swoim klipomprofesjonalny charakter. 

Jak media player wykrywa moje noweprogramy i kompilacje?

Media player co noc łączy się automatyczniez serwerem Easyscreen. Jeśli wstawisz nowąplaylistę lub kompilację, zostaną onesamoczynnie skopiowane na wewnętrzy dysk playera. Obecna playlista będzie odtwarzanaplanowo do chwili przesłania nowej.

Subskrypcja


Dlaczego digital signage jest odpłatne?

Darmowe digital signage nie istnieje, a już napewno nie spełnia swoich zadań. Nieodpłatnewersje zapewniają ograniczone możliwości lubzmuszają do oglądania reklam. Szybko teżtracą na wartości na skutek nielicznychi rzadkich aktualizacji, a pytania klientówpozostają bez odpowiedzi. Konsekwencją sączarne ekrany – koszmarny sen każdegoczłowieka interesu.

Easyscreen to kompletna platforma digitalsignage. Naszym klientom zapewniamy dostępdo wszystkich funkcji, bieżące wsparcie i łatwy,bezpłatny kontakt z naszym zespołem. Nażyczenie dostosowujemy oprogramowanie dopotrzeb klienta, pomagamy je implementowaći dbamy o stałą aktualizację naszej platformy.A wszystko za najlepszą cenę. Tysiąceklientów już korzystają z naszej oferty. Noweszerokie możliwości sprawdzisz, zakładająckonto próbne.

Nie mam konta na iDeal; czy mogę wykupićsubskrypcję Easyscreen?

Tak, to możliwe. Wyślij email na adres/…/@easyscreen.tv. Skontaktujemy sięniezwłocznie w celu uaktywnienia subskrypcji.

Jak długo trwa subskrypcja Easyscreen?

To zależy od klienta. W razie zakupu mediaplayera okres subskrypcji wynosi 12 miesięcy.Jeśli media player jest wypożyczony, okres tenwynosi 36 miesięcy.

Jak długo trwa dostawa Easyscreen?

Gdy tylko złożysz zamówienie, otrzymasz logini hasło do naszej plaformy i możesz zaczynać.Media player zostanie przesłany pod wskazanyadres w ciągu tygodnia. Przy większychzamówieniach okres ten może się wydłużyć.Poinformujemy cię o tym. Jeśli klient chceskorzystać z pomocy naszych instalatorów, pootrzymaniu zamówienia skontaktujemy sięw celu ustalenia daty instalacji.

 

Mam więcej lokali niż jeden; co teraz?

Dla Easyscreen to żaden kłopot. Możeszzarządzać licznymi ekranami z jednegomiejsca, albo, jeśli wolisz, upoważnić do tegojednego ze swoich pracowników. Zamawiającsystem dla wielu lokalizacji, otrzymaszatrakcyjny rabat.

 

Jak wygląda kwestia prawna?

Jeśli wyświetlasz na firmowych ekranachzwykłą TV, musisz opłacać należnyabonament. Poza tym Easyscreen otwarzajedynie twoje klipy oraz materiały przez ciebiezamówione, a za te nie musisz dodatkowopłacić.

 

Czy można wypróbować Easyscreen?

Tak, to możliwe. Wybór subskrypcji próbnejpozwala testować Easyscreen przez okresdwóch miesięcy. Po tym czasie możnakontynuować subskrypcję lub zrezygnowaćz niej bez dalszych zobowiązań.

Pytania techniczne


Co jest potrzebne, by korzystać zEasyscreen?

Aby korzystać z Easyscreen, należy wykupićsubskrypcję. Można ją zamówić zapośrednictwem tej strony. Każdy subskrybentotrzymuje osobisty login i hasło i od tej chwilimoże pracować na platformie Easyscreen.Można się przy tym posłużyć dowolnymkomputerem osobistym (PC, Mac). Opróczsubskrypcji należy zamówić także media playerEasyscreen. Urządzenie trzeba podłączyć doszerokopasmowego łącza internetowego orazdo jednego lub więcej monitorów. Klipy, którezechcesz na nich wyświetlać, zostaną zapisanena dysku media playera i odtworzone wewskazanym przez ciebie czasie. Przy czymniezbędne jest do tego aktywneszerokopasmowe połączenie internetowe orazjeden lub więcej ekranów.

Czym jest ekran/wyświetlacz digitalsignage?

Wyświetlacz digital signage to ekran, służącydo prezentowania informacji i materiałówmedialnych określonej grupie odbiorców.Dostępne są urządzenia różnego typu,rozmiaru i o zróżnicowanych funkcjach,odpowiednie do wszelkich rozwiązań z zakresudigital signage. Zostały one zaprojektowanespecjalnie do celów komercyjnych, inaczej niż zwykłe telewizory.

Jaki ekran nadaje się do korzystaniaz Easyscreen?

Niemal każdy wyświetlacz LCD, LED lubplazmowy. Jedyne wymogi to szeroki ekran(16:9) i obecność łącza HDMI lub VGA.Rozmiar ekranu nie ma znaczenia. Możeszwybrać dowolny.

Czy mogę wyświetlać Easyscreen na swoimekranie?

Nadaje się do tego niemal każdy wyświetlaczLCD, LED lub plazmowy. Jedyne wymogi toszeroki ekran (16:9) i obecność łącza HDMI lubVGA. Wszystkie współczesne modele spełniająte kryteria.

Czemu wyświetlacz komercyjny jest lepszyod zwykłego, telewizyjnego?

Zaletą profesjonalnego wyświetlacza jest to, żezaprojektowano go i stworzono do ciągłeji długotrwałej profesjonalnej eksploatacji. Takiwyświetlacz ma większą żywotność i trzyletniągwarancję w standardzie, która w razie awariiuprawnia cię do serwisu i wymiany w miejscuużytkowania. Natomiast producenci zwykłychekranów często wykluczają w warunkachgwarancji profesjonalne wykorzystanie sprzętu,jak również jego serwis i wymianę w miejscuużytkowania. Niemniej Easyscreen działa naekranach obu typów.

Czemu wyświetlacze zwykłych telewizorównie są wystarczająco jasne do celów digitalsignage?

Dzięki podwyższonej jasności obrazów ekranydigital signage dają jaśniejszy i wyraźniejszyobraz, dzięki któremu twoje materiały łatwiejprzyciągają wzrok i uwagę odbiorców.Jasność/luminancja zwykłego telewizora mieścisię zwykle w przedziale od 200 do 300 nitów(cd/m²). Dla ekranów digital signage ta wartośćmoże przekraczać 1000 nitów. Dzięki średnioczterokrotnie większej jasności wyświetlaczaprezentowany materiał jest dla odbiorcybardziej czytelny i wyrazisty. Duża jasnośćzapewnia lepsze odwzorowanie detali i wyższykontrast obrazu. Twój przekaz graficzny jestwięc widoczny w każdym szczególe.Dodatkowo ekrany digital signage umieszczasię często na zewnątrz, gdzie pracują w silnymświetle dziennym. Wysoka wydajność świetlnasprawia, że niezależnie od warunkówpogodowych wyświetlany kontent pozostajeczytelny i dobrze widoczny dla odbiorców.

 

Dlaczego ekrany digital signage sąw końcowym rozrachunku tańsze odzwykłych telewizorów?

Zwykłe telewizory wymagają na wstępie niższej inwestycji, ale ich żywotność jest ograniczona.Wyższy koszt prądu i napraw oraz częstsza,nawet coroczna wymiana sprzętu szybkopochłoną zaoszczędzoną przy zakupie kwotę.Ekrany digital signage zapewniają wyższyzwrot z inwestycji (RoI), zwłaszcza biorąc poduwagę ich wyższą wydajność pracy i jakośćwyświetlanego obrazu.

Dlaczego możliwości zwykłych telewizorówsą zbyt ograniczone do celów digitalsignage?

Zalety ekranów komercyjnych w porównaniu zezwykłymi telewizorami:

 • Szerszy kąt widzenia
 • Większy wybór rozmiarów
 • Cieńsze panele ekranowe
 • Ekrany dotykowe
 • Pionowy tryb pracy
 • Modele z wbudowanym media playerem(System on Chip, SoC)
 • Ekrany do videowall (bez ramek)
 

Czy ekrany digital signage mająatrakcyjniejsze wzornictwo niż zwykłetelewizory?

Wyświetlacze komercyjne są bardziejestetyczne z uwagi na:
 • Łatwość ukrycia przewodów podłączających
 • Ultracienkie ramki
 • Brak przycisków na ramkach
 • Brak logo producenta na ramkach
 

Z jakiego rodzaju ekranów digital signagemożna korzystać?

Wyświetlacze digital signage są dostępnew czterech rodzajach: tablety, ekranyLED/LCD, ekrany interaktywne i videowalle(panele wieloekranowe).

Do czego służą tablety digital signage?

Tablet to ekran i media player w jednym;urządzenie tanie, przenośne i wszechstronne.Można go bez trudu zamontować lub umieścićw niemal dowolnym miejscu i na prawie każdejpowierzchni, na przykład: przy kasach, nakioskach, półkach z towarami, w pojazdachtransportu publicznego czy na drzwiach. Tabletstwarza możliwości niedostępne przywykorzystaniu większych ekranówinteraktywnych.

 

Jakie korzyści płyną z wykorzystaniavideowalli (paneli wieloekranowych)?

Klasyczne ekrany LED stały się powszechne,za to na popularności zyskują videowalle. Są topanele zbudowane z wielu montowanych obok siebie ekranów, tworzące jeden wyświetlacz.W ten sposób można prezentować kontent naekranie o znacznie większej powierzchnii dotrzeć z nim do większej grupy dalejznajdujących się odbiorców. Dzięki dowolnemugrupowaniu łączonych ekranów, czy tow kształt kwiatu czy wiatraka, audiowizualnyprzekaz zyskuje niepowtarzalny charakter.

 

Jaka jest różnica między wyświetlaczamiLED a LCD?

Różnica między nimi jest niewielka, bowiemoparte są na podobnej technologii. LED i LCDto ekrany ciekłokrystaliczne, tyle że pierwszewykorzystują diody elektroluminescyncyjne,a drugie – lampy świetlówkowe. Ta swoistacecha sprawia, że wyświatlacze LED sącieńsze, bardziej energooszczędnei zapewniają lepszą jakość obrazu, żywszekolory i głębszą czerń. Ekrany LCD są powoliwypierane przez sprzęt LED, który uważa sięza przyszłość branży ditigal signage.

Dlaczego ekrany zewnętrzne digital signagemają wyższą jasność?

Aby wyświetlać czytelny obraz w pełnymświetle dziennym, jasność ekranu musi wynosićco najmniej 700 nitów (jednostka luminancji,cd/m²). Istnieją wyświetlacze zewnętrzne o jasności na poziomie 10 000 nitów, a przytym nie zużywające wiele energii. Dzięki temuzachowują jasność i czytelność obrazu, niegenerując wzrostu kosztów. By zapobiegaćmarnowaniu energii i drażnieniu oczu widzówekrany zewnętrzne wyposaża się w czujnikświetlny otoczenia, który dostosowuje jasnośćobrazu do panujących warunków.

Jak zabezpiecza się ekrany zewnętrzneprzed działaniem warunków pogodowych?

Stopień zabezpieczenia ekranów zewnętrznychprzed wpływem pyłu, wilgoci, deszczu i śnieguokreśla kod IP (minimum IP65). Stosowanew produkcji tych ekranów szkło odprężonetermicznie jest czterokrotnie wytrzymalsze odszkła ekranów wewnętrznych, a przez toodporniejsze na stłuczenie czy zarysowanie.

Ekrany zewnętrzne wyposażone są teżw układy chłodzące, regulujące temperaturęwewnątrz obudowy, które zapobiegająprzegrzaniu w gorącym otoczeniui odprowadzają ciepło wytwarzane przezurządzenie. Obwody wewnętrzne zabezpieczasię także przed wahaniami temperatury,ponieważ jej zmienność powoduje osadzaniesię szkodliwej dla elementów elektronicznychwilgoci.

Czy ekrany zewnętrzne łączą się z internetem?

Podłączenie wyświetlacza zewnętrznego dointernetu to łatwe zadanie. Zwykle odbywa siępoprzez wi-fi lub przewód ethernetowy. Możesię jednak zdarzyć, że dany ekran zewnętrznyznajduje się poza zasięgiem kabla lub wi-fi.Wówczas aktualizacje i zdalne zarządzaniekontentem digital signage umożliwiawbudowany chip, który pozwala na połączeniez internetem poprzez sieć telefonii mobilnej.

 

Czy ekrany zewnętrzne są dodatkowozabezpieczone?

Wyświetlacze zewnętrzne digital signage,umieszczone w przestrzeni publicznej,wymagają naturalnie większych zabezpieczeń.Wyposażone są we wbudowane systemyalarmowe i ochronne, zapobiegające ingerencjihakerskiej. Uniemożliwia to kradzież danychfirmowych, a także wyświetlanie niechcianych,niewłaściwych lub obraźliwych treści.

 

Jakiej wielkości jest media playerEasyscreen?

To niewielkie urządzenie o wymiarach 21 x15,5 x 4,5 cm.

Czy digital signage wymaga korzystaniaz zewnętrznego media playera?

Niektóre wyświetlacze digital signage,w standardzie system-on-chip (SoC),wyposażone są we wbudowany media player.To bardziej efektywne rozwiązanie niżoddzielny zakup, instalacja i podłączeniezewnętrznego playera do zwykłego telewizora.Jego zaleta polega na tym, że wbudowanymedia player nie wymaga odrębnegopołączenia internetowego z ekranem.

Czym jest media player digital signage?

Media player (albo odtwarzacz medialny) digitalsignage to urządzenie elektroniczne, łącząceekran digital signage z siecią komputerową.Pobiera ono pliki medialne z serwera platformydigital signage, przetwarza je i przekazuje nawyświetlacz.

Media player często przypomina czarną kostkę,ale niezależnie od mało atrakcyjnego wyglądujest absolutnie niezbędny. Podziwiany przezodbiorców świetny kontent w doskonałej jakościto w dużej mierze zasługa pracy media playera.

 

Czy zamiast media playera możnawykorzystać komputer osobisty (PC)?

Komputery ulegają miniaturyzacji, ale nadal są zbyt duże, by skutecznie zastąpić media playerdigital signage. Z uwagi na rozmiary trudno jebezpiecznie i estetycznie zamontowaćoraz zamaskować w bezpośrednim sąsiedztwiewyświetlaczy digital signage. Stworzonyspecjalnie do swojej funkcji media playermożna schować w szafie lub zawiesić u sufitu,a to znacznie ułatwia montaż. Inną wadąkomputerów w świetle zastosowań digitalsignage jest to, że znajduje się w nich wieleruchomych części, takich jak wentylator lubdysk pamięci, a to obniża ich przydatnośći wydajnność podczas pracy w trudnychwarunkach, w otoczeniu pełnym kurzu czytłustego pyłu.

 

Czym jest media player digital signagez systemem Android?

Istnieją media playery, korzystające z systemuoperacyjnego Google’a – Androida. Ichsprawność jest odzwierciedleniem wydajnościtegoż. Zapewniają wiele funkcjonalnościdostępnych w komputerach (PC), a przy tymmają przystępną cenę. Easyscreen maw ofercie media playery iAdea, które stworzonoz myślą o współpracy z system operacyjnymAndroid.

 

Czy media playerami digital signage można zarządzać zdalnie?

W zależności od potrzeb można korzystaćz wielu media playerów na dużej powierzchnilub w licznych lokalizacjach. Po podłączeniuurządzeń do internetu uzyskuje się pełnązdalną kontrolę nad ich pracą oraz aktualizacjąi wyświetlaniem kontentu, co stanowi znaczneudogodnienie. Można także zaprogramowaćgodziny działania media playerów, a takżesprawdzać zdalnie poprawność ich działania.

Czym jest kontent digital signage?

Kontent digital signage to wyświetlane klientomi odbiorcom treści medialne, które możnadowolnie tworzyć i dowolnie nimi zarządzać.Każdy użytkownik digital signage maspecyficzne cele, lokalizacje i grupy odbiorców,dlatego jego kontent jest zawsze wyjątkowy.

Co składa się na kontent digital signage?

 • Materiały własne
 • Materiały reklamodawców
 • Wiadomości i rozrywka
 

Czy kontent digital signage może zawieraćprzekaz danych na żywo (feedy RSS)?

Standard HTML5 pozwala uzupełniać kontento przekaz danych z feedów na żywo. Dziękitemu wyświetlane informacje aktualizują sięautomatycznie. Włączając feed RSS w postacipliku XML – czyli danych sformatowanych tak,by były wyświetlane na ekranie w atrakcyjnymkształcie – do swojego kontentu digital signage,sprawisz, że prezentowane treści będą zawszeaktualne, i znacznie skrócisz czas potrzebny dozarządzania nimi. Zamiast wyszukiwać źródłainformacji ręcznie, selekcjonować danei wprowadzać je do kontentu digital signage,zdaj się na feedy RSS. Dzięki nim na twoichekranach pokażą się wpisy z blogów, materiałyprasowe i inny bieżący kontent z wybranychprzez ciebie źródeł. By wzmocnić działaniebrandingowe, feed RSS może wyświetlaćnajnowszy kontent z firmowych social mediówi zamieszczane w sieci posty firmowe.

Czy można sprzedawać czas emisji naekranach digital signage jako reklamowy?

Zasięg reklamy telewizyjnej ustawicznie sięzmniejsza, dlatego marki szukają nowychkanałów przekazu. Digital signage to możliwośćprezentacji dynamicznego, angażującegokontentu, skierowanego do docelowej grupyodbiorców, w najbardziej uczęszczanychpunktach przestrzeni publicznej. Wiele firmwykupuje usługi digital signage, by następniewynajmować swoje ekrany w celachreklamowych. Możliwości i skalę zarabiania natym określa nie tylko liczba odbiorców, ale też jakość obrazu i łatwość dostosowania treści.Chodzi o to, by znaleźć takiego reklamodawcę,który dostarczy kontent odpowiedni także dlatwoich klientów i wpłynie korzystnie na ichwrażenia.

Co jest wymagane przy instalacji digitalsignage?

System digital signage składa się z dwóchtypów urządzeń: wyświetlaczy/ekranów i mediaplayerów, zainstalowanych w różnych punktachlokalu (lub lokali). Możliwości rozmieszczeniaich są szerokie, ale istnieją również liczneograniczenia.

Wyświetlacze muszą być stale podłączone dowłaściwego media playera. Urządzenia tepowinny zostać zainstalowane bezpiecznie.Należy najpierw przeprowadzić oględzinylokalizacji, by następnie odpowiedniodopasować dynamikę, sprzęt i zasięg działaniado danej przestrzeni. Koncepcję trzebapodporządkować z góry wyznaczonym celom.Przykładowo, jeśli zamierzasz stworzyćwyjątkową i serdeczną atmosferę powitalną dlaswoich klientów, będziesz mógł wybieraćpomiędzy możliwością zainstalowania ekranunad recepcją, ustawienia tabletu na ladzieobsługi, montażem panelu wieloekranowego a wykorzystaniem stanowiska interaktywnego(infokiosku).

 

Jak działa obsługa klienta w Easyscreen?

Posiadacz licencji może swobodnie korzystaćz internetowej obsługi klienta, zadawaćdowolne pytania, dotyczące funkcjonalnościplatformy Easyscreen, a także zgłaszać błędy.

 

Jakiego połączenia internetowego wymagaEasyscreen?

Zwykłe łącze internetowe wystarczy. Potrzebnyjest także wolny port w modemie/routerze dopodłączenia media playera.

Czy mogę podłączyć Easyscreen doposiadanego łącza, nawet jeśli korzystaz niego już kasa albo terminal płatniczy?

To nie stanowi problemu. Easyscreen tylkow nieznacznym stopniu korzysta z łącza zadnia. Pełną moc wykorzystuje tylko przynocnym pobieraniu twoich nowych klipów.

Nie mam dostępu do internetu; co robić?

To nie problem. Możesz zamówić łączeinternetowe przez Easyscreen. Zaznaczodpowiednią opcję w zgłoszeniu licencyjnym,a dostarczymy ci internet w bardzo korzystnejcenie.

Jak podłączyć media player do łączainternetowego?

Media player wyposażony jest w standardowełącze sieciowe ethernet, przez które możnapołączyć go przewodem z modemem/routerem.

Czy Easyscreen pomoże mi w instalacji?

Oczywiście. Składając zamówienie, podaj, czychcesz przeprowadzić instalację samodzielnieczy wolisz skorzystać z pomocydoświadczonego instalatora Easyscreen.

 

Co to jest HD?

High definition, czyli wysoka rozdzielczość.Dostępne są różne jej warianty (720i, 720p,1080i, 1080p), które łącznie określa się jako HD. 1080p to tak zwana Full HD, czyli pełnawysoka rozdzielczość, która daje najbardziejprecyzyjny obraz. Media player Easyscreenpracuje właśnie w Full HD, 1080p. Dlatego jestnajlepszy!

Czy można podłączyć wiele ekranów dojednego media playera?

Podłączenie wielu ekranów do jednego mediaplayera jest możliwe przy użyciu tak zwanegorozdzielacza obrazu. Przewód wideo (VGA lubHDMI) doprowadza sygnał z media playera dorozdzielacza, z którego prowadzą kable dokażdego kolejnego ekranu. Wybór rozdzielaczaobrazu zależy od rodzaju używanych łącz (VGAlub HDMI) oraz od liczby wyświetlaczy. Przypodłączaniu wielu ekranów/monitorówzalecamy korzystanie ze standardu VGA. Takpodłączone wyświetlacze będą wyświetlaćidentyczny kontent jednocześnie.

Obsługiwane przeglądarki

Easyscreen 3.0 obsługuje następująceprzeglądarki internetowe:

IE 11, Safari 5.1.7, Chrome 39.0,Firefox 33.0

Wykorzystywane plug-iny (wtyczki):

HTML5 video, HTML5 WebSocket API, HTML5 Local Storage, JavaScript, Cookies

Twojego pytania nie ma na liście?

Skontaktuj się z nami.

ZADAJ PYTANIE